La recherche du mot allmän a 37 plusieurs résultats
SV Suédois FR Français
allmän (a) [mening] génériquement (a) [mening]
allmän (a) [nyheter] public (a) {m} [nyheter]
allmän (a) [allmän] très répandu (a) [allmän]
allmän (a) [angelägenhet] très répandu (a) [angelägenhet]
allmän (a) [mening] très répandu (a) [mening]
SV Suédois FR Français
allmän (a) [allmän] universellement (a) [allmän]
allmän (a) [angelägenhet] universellement (a) [angelägenhet]
allmän (a) [mening] universellement (a) [mening]
allmän (a) [allmän] génériquement (a) [allmän]
allmän (a) [angelägenhet] génériquement (a) [angelägenhet]
allmän (a) [mening] public (a) {m} [mening]
allmän (a) [allmän] dans tous les cas (a) [allmän]
allmän (a) [angelägenhet] dans tous les cas (a) [angelägenhet]
allmän (a) [mening] dans tous les cas (a) [mening]
allmän (a) [botanik] vulgaire (a) [botanik]
allmän (a) [metod] répandu (a) [metod]
allmän (adj n) [involving every part or member, not specific or particular] communal (adj n) [involving every part or member, not specific or particular]
allmän (adj n v) [mutual] commune (adj n v) {f} [mutual]
allmän (adj n) [widespread, common] universal (adj n) [widespread, common] (adj n)
allmän (adj n) [widespread, common] général (adj n) {m} [widespread, common]
allmän (adj n v) [mutual] commun (adj n v) [mutual]
allmän (adj) [shared by a community; public] commun (adj) [shared by a community; public]
allmän (a) [allmän] général (a) {m} [allmän]
allmän (a) [angelägenhet] général (a) {m} [angelägenhet]
allmän (adj n) [involving every part or member, not specific or particular] général (adj n) {m} [involving every part or member, not specific or particular]
allmän (a) [mening] général (a) {m} [mening]
allmän (adj n) [miscellaneous, not limited to a specific class] général (adj n) {m} [miscellaneous, not limited to a specific class]
allmän (adj n) [not limited in application; applicable to a whole class or category] général (adj n) {m} [not limited in application; applicable to a whole class or category]
allmän (a) [botanik] commun (a) [botanik]
allmän (a) [allmän] universel (a) [allmän]
allmän (a) [angelägenhet] universel (a) [angelägenhet]
allmän (a) [mening] universel (a) [mening]
allmän (a) [allmän] générique (a) {m} [allmän]
allmän (a) [angelägenhet] générique (a) {m} [angelägenhet]
allmän (a) [mening] générique (a) {m} [mening]
allmän (a) [allmän] public (a) {m} [allmän]
allmän (a) [angelägenhet] public (a) {m} [angelägenhet]

Suédois Français traductions

SV Synonymes pour allmän FR Traductions
allomfattande [universal] bütüncül (adj)
allsidig [universal] tam
världsomspännande [universal] küresel (adj n v)
global [universal] küresel (adj n v)
öppen [statlig] açık (ğı)
bruklig [vanlig] yaraklı (adj)
traditionell [vanlig] geleneksel
ekumenisk [universell] ekümenik (adj)
rådande [gängse] şimdiki
utbredd [gängse] yaygın
användbar [allmänt rådande] yararlı
general [general-] (u general (-li)
världsomfattande [världsomspännande] küresel (adj n v)
aktuell [förhärskande] şimdiki