La recherche du mot champion a un résultat
Aller à
FRFrançaisSLSlovène
champion(n adj v)[someone who has been winner in a contest]{m} prvak(n adj v){m}[someone who has been winner in a contest]
FRSynonymes pour championSLTraductions
étoile[virtuose]fngôi sao
aigle[virtuose]mđại bàng(n v)
vainqueur[sport]mngười chiến thắng
chef[personne, qualité]mđầu bếp(n v)
combattant[adversaire]mngười hiếu chiến(n)
soldat[protecteur]mbộ đội(n v)
défenseur[protecteur]mngười bảo vệ(n)
ami[adepte]mbạn
fidèle[adepte]chung thủy(adj n)
militant[adepte]phần tử tích cực(n)
partisan[adepte]mdu kích(n adj)