La recherche du mot насле́дный a un résultat
Aller à
RURusseFRFrançais
насле́дный(n adj v)[of, related to, or pertaining to a crown](n adj v) couronne(n adj v){f}[of, related to, or pertaining to a crown]