La recherche du mot épaissir a 12 plusieurs résultats
FRFrançaisPTPortugais
épaissir(v)[liquide] engrossar(v)[liquide]
épaissir(v)[liquide] espessar(v)[liquide]
épaissir(v)[culinaire] congelar(v)[culinaire]
épaissir(v)[liquide] congelar(v)[liquide]
épaissir(v)[culinaire] coagular(v)[culinaire]
FRFrançaisPTPortugais
épaissir(v)[liquide] coagular(v)[liquide]
épaissir(v)[culinaire] solidificar-se(v)[culinaire]
épaissir(v)[liquide] solidificar-se(v)[liquide]
épaissir(v)[culinaire] gelificar(v)[culinaire]
épaissir(v)[liquide] gelificar(v)[liquide]
épaissir(v)[culinaire] gelatinizar(v)[culinaire]
épaissir(v)[liquide] gelatinizar(v)[liquide]
FRSynonymes pour épaissirPTTraductions
cristalliser[solidifier]kristalliseren
geler[solidifier]vriezen
cailler[solidifier]stremmen
coaguler[solidifier]stollen{n}
forcir[grossir]dikkerworden(v)
engraisser[grossir]vetmesten
condenser[coaguler]neerslaan
lier[coaguler]koppelen
prendre[coaguler]beschouwen
prendre du poids[engraisser]dikker worden
grossir[engraisser]dikker worden