La recherche du mot umiejętność a 6 plusieurs résultats
PLPolonaisFRFrançais
umiejętność(n){f} adresse(n){f}
umiejętność(n){f} habileté(n){f}
umiejętność(n){f} faculté(n){f}
umiejętność(v n adj)[capacity to do something well]{f} capacité(v n adj){f}[capacity to do something well]
umiejętność(v n adj)[capacity to do something well]{f} habileté(v n adj){f}[capacity to do something well]
PLPolonaisFRFrançais
umiejętność(v n adj)[capacity to do something well]{f} don(v n adj){m}[capacity to do something well]

Polonais Français traductions

PLSynonymes pour umiejętnośćFRTraductions
wiedza[wykształcenie]fznanje
wykształcenie[wykształcenie]nizobrazba{f}
mądrość[ogół posiadanych wiadomości]fmodróst(n)
zdolność[wrodzona zdolność do czegoś]fzmožnost{f}
talent[wrodzona zdolność do czegoś]mdar{m}
dar[wrodzona zdolność do czegoś]mdar{m}
zawód[zawód]mrazočaranje{n}
zajęcie[zawód]poklic
rzemiosło[zawód]nobrt
robota[zawód]fdelo{n}
praca[zawód]fdelo{n}
fach[zawód]poklic