La recherche du mot tytuł a 3 plusieurs résultats
Aller à
PLPolonaisFRFrançais
tytuł(n){m} titre(n){m}
tytuł(n v)[name of a book, etc]{m} titre(n v){m}[name of a book, etc]
tytuł(n v)[prefix or suffix added to a name]{m} titre(n v){m}[prefix or suffix added to a name]

Polonais Français traductions

PLSynonymes pour tytułFRTraductions
określenie[nazwa]termo{m}
imię[nazwa]nnome{m}
urząd[zaszczytne stanowisko, oficjalna funkcja]mescritórios
godność[zaszczytne stanowisko, oficjalna funkcja]dignidade{f}
slogan[hasło]lema{m}
wpis[hasło]registro{m}
klucz[hasło]mchave de fenda{f}
hasło[hasło]nentrada{f}