La recherche du mot tęsknota a 4 plusieurs résultats
Aller à
PLPolonaisFRFrançais
tęsknota(n){f} langueur(n){f}
tęsknota(n){f} nostalgie(n){f}
tęsknota(n)[wistful or melancholy longing]{f} aspiration(n){f}[wistful or melancholy longing]
tęsknota(n)[wistful or melancholy longing]{f} envie(n){f}[wistful or melancholy longing]

Polonais Français traductions

PLSynonymes pour tęsknotaFRTraductions
nostalgia[tęsknota]fnostalgie{f}
smutek[tęsknota]mchagrin{m}
pociąg[chęć osiągnięcia, pozyskania czegoś]mpenchant{m}
zapał[chęć osiągnięcia, pozyskania czegoś]mzèle{m}