La recherche du mot przyczyna a 3 plusieurs résultats
Aller à
PLPolonaisFRFrançais
przyczyna(n){f} cause(n){f}
przyczyna(n v)[source or reason of an event or action]{f} raison(n v){f}[source or reason of an event or action]
przyczyna(n v)[source or reason of an event or action]{f} cause(n v){f}[source or reason of an event or action]

Polonais Français traductions

PLSynonymes pour przyczynaFRTraductions
powód[powód]mraison{f}
dane[źródło]données{f}
materiał[źródło]mtextile{m}
dokument[źródło]mpapiers
podstawa[źródło]ffondation{f}
geneza[źródło]fgenèse{f}
podłoże[źródło]nwafer(n)
punkt wyjścia[źródło]point de départ{m}
początek[źródło]mamorce{f}
gejzer[źródło]geyser
strumień[źródło]flux{m}
zdrój[źródło]source{f}
źródło[źródło]source{f}
proweniencja[wywodzenie się z czegoś]fprovenance{f}
genealogia[wywodzenie się z czegoś]généalogie{f}
pochodzenie[wywodzenie się z czegoś]nprovenance{f}
czynnik[przyczyna]mfacteur{m}