La recherche du mot pragnienie a 5 plusieurs résultats
Aller à
PLPolonaisFRFrançais
pragnienie(n){n} désir(n){m}
pragnienie(n){n} soif(n){f}
pragnienie(n v)[dryness]{n} soif(n v){f}[dryness]
pragnienie(n v)[figuratively]{n} soif(n v){f}[figuratively]
pragnienie(v n)[something wished for]{n} désir(v n){m}[something wished for]

Polonais Français traductions

PLSynonymes pour pragnienieFRTraductions
pożądanie[pociąg]ndésir{m}
pociąg[pociąg]mpenchant{m}
głód[głód]mdisette{f}
chęć[silna chęć]f(dovolonté{f}
ciśnienie[silna chęć]tension artérielle{f}
potrzeba[pragnienie]ffalloir
żądza[pragnienie]fdésir{m}
życzenie[pragnienie]nsouhait{m}
marzenie[pragnienie]nrêve{m}
ochota[pragnienie]fdésir{m}
sen[marzenie]msonge{m}
żądanie[życzenie]nréquisition
intencja[zamiar]fmotif{m}
plan[zamiar]mplan{m}
zamiar[zamiar]mintention{f}
apetyt[ochota]mappétit{m}
aspiracja[ambicja]faspiration{f}
dążenie[ambicja]neffort{m}