La recherche du mot pociąg a 5 plusieurs résultats
Aller à
PLPolonaisFRFrançais
pociąg(n){m} penchant(n){m}
pociąg(n){m} inclination(n){f}
pociąg(n)[lokomotywa z wagonami]{m} train(n){m}[lokomotywa z wagonami]
pociąg{m} train{m}
pociąg(n v)[line of connected cars or carriages]{m} train(n v){m}[line of connected cars or carriages]

Polonais Français traductions

PLSynonymes pour pociągFRTraductions
kolej[lokomotywa z wagonami]fрелсов път
pragnienie[pociąg]nжела́ние(n v)
pożądanie[pociąg]nжадуване{n}
marzenie[ochota]nмечта́(n v)
życzenie[ochota]nжела́ние(n v)
sympatia[sympatia dla kogoś]fприя́телка(n v)
żar[namiętność]пожа́р(n)
ogień[namiętność]mогън{m}(ogən)
gorączka[namiętność]треска{f}