La recherche du mot pociąg a 5 plusieurs résultats
Aller à
PLPolonaisFRFrançais
pociąg(n){m} penchant(n){m}
pociąg(n){m} inclination(n){f}
pociąg(n)[lokomotywa z wagonami]{m} train(n){m}[lokomotywa z wagonami]
pociąg{m} train{m}
pociąg(n v)[line of connected cars or carriages]{m} train(n v){m}[line of connected cars or carriages]

Polonais Français traductions

PLSynonymes pour pociągFRTraductions
zapał[chęć osiągnięcia, pozyskania czegoś]mzèle{m}
tęsknota[chęć osiągnięcia, pozyskania czegoś]fnostalgie{f}
kolej[lokomotywa z wagonami]fsuite{f}
pragnienie[pociąg]ndésir{m}
pożądanie[pociąg]ndésir{m}
żądza[ochota]fdésir{m}
marzenie[ochota]nrêve{m}
apetyt[ochota]mappétit{m}
życzenie[ochota]nsouhait{m}
chęć[ochota]f(dovolonté{f}
ochota[ochota]fdésir{m}
sympatia[sympatia dla kogoś]fpetite amie{f}
żar[namiętność]feu{m}
słabość[namiętność]faible{m}
ogień[namiętność]mfeu{m}
gwałtowność[namiętność]fviolence{f}
gorączka[namiętność]fièvre{f}