La recherche du mot pożądanie a 3 plusieurs résultats
Aller à
PL Polonais FR Français
pożądanie (n) {n} désir (n) {m}
pożądanie (v n) [something wished for] {n} désir (v n) {m} [something wished for]
pożądanie (v n) [strong attraction] {n} désir (v n) {m} [strong attraction]

Polonais Français traductions

PL Synonymes pour pożądanie FR Traductions
żądza [chciwość] f désir {m}
chciwość [chciwość] f avarice {f}
pragnienie [pociąg] n désir {m}
pociąg [pociąg] m penchant {m}
głód [głód] m disette {f}
potrzeba [pragnienie] f falloir
życzenie [pragnienie] n souhait {m}
marzenie [pragnienie] n rêve {m}
ochota [pragnienie] f désir {m}
chęć [pragnienie] f (do volonté {f}
apetyt [ochota] m appétit {m}