La recherche du mot nieszczęśliwy a 3 plusieurs résultats
Aller à
PL Polonais FR Français
nieszczęśliwy (adj) [severely despondent and unhappy] déprimé (adj) [severely despondent and unhappy]
nieszczęśliwy (adj) [severely despondent and unhappy] dépressif (adj) [severely despondent and unhappy]
nieszczęśliwy (adj) [severely despondent and unhappy] mélancolique (adj) [severely despondent and unhappy]

Polonais Français traductions

PL Synonymes pour nieszczęśliwy FR Traductions
szczęśliwy [odczuwający szczęście] favorable
niebezpieczny [mający cechy katastrofy, tragiczny] dangereux
tragiczny [mający cechy katastrofy, tragiczny] tragique {m}
katastrofalny [mający cechy katastrofy, tragiczny] désastreux