La recherche du mot mnogość a 3 plusieurs résultats
Aller à
PLPolonaisFRFrançais
mnogość(n)[zbiór]{f} ensemble(n){m}[zbiór]
mnogość(n)[duża ilość czegoś]{f} multitude(n){f}[duża ilość czegoś]
mnogość(n)[duża ilość czegoś]{f} pluralité(n){f}[duża ilość czegoś]

Polonais Français traductions

PLSynonymes pour mnogośćFRTraductions
rodzina[kolekcja niepowtarzających się elementów]ffamily
zbiór[kolekcja niepowtarzających się elementów]mfamily
potok[potok (np. słów), mnogość]mstream
powódź[potok (np. słów), mnogość]flood
liczebność[duża ilość czegoś]cardinality
panorama[szereg odmian]panorama
wachlarz[szereg odmian]fan
repertuar[szereg odmian]mrepertoire
bogactwo[szereg odmian]nrichness
arsenał[szereg odmian]marsenal
skala[szereg odmian]fscale
wybór[szereg odmian]pick
gama[szereg odmian]farray