La recherche du mot marzenie a 6 plusieurs résultats
PLPolonaisFRFrançais
marzenie(n){n} rêve(n){m}
marzenie(n v)[a spontaneous and fanciful series of thoughts]{n} rêverie(n v){f}[a spontaneous and fanciful series of thoughts]
marzenie(n v)[hope or wish]{n} rêve(n v){m}[hope or wish]
marzenie(n v)[hope or wish]{n} songe(n v){m}[hope or wish]
marzenie(n v)[hope or wish]{n} souhait(n v){m}[hope or wish]
PLPolonaisFRFrançais
marzenie(n v)[hope or wish]{n} voeu(n v){m}[hope or wish]

Polonais Français traductions

PLSynonymes pour marzenieFRTraductions
pożądanie[pragnienie]n願望(n v)
życzenie[pragnienie]n希望
pragnienie[pragnienie]n願望(n v)
sen[marzenie]m
pociąg[ochota]mトレーン(torēn)