La recherche du mot gruby a 6 plusieurs résultats
PLPolonaisFRFrançais
gruby(a) gros(a){m}
gruby(n adj v)[carrying a larger than normal amount of fat on one's body] gros(n adj v){m}[carrying a larger than normal amount of fat on one's body]
gruby(adj adv n)[relatively great in extent from one surface to another] gros(adj adv n){m}[relatively great in extent from one surface to another]
gruby(adj adv n)[heavy in build] épais(adj adv n)[heavy in build]
gruby(adj adv n)[relatively great in extent from one surface to another] épais(adj adv n)[relatively great in extent from one surface to another]
PLPolonaisFRFrançais
gruby(n adj v)[carrying a larger than normal amount of fat on one's body] gras(n adj v)[carrying a larger than normal amount of fat on one's body]

Polonais Français traductions

PLSynonymes pour grubyFRTraductions
szczupły[gruby]štíhlý(adj)
chudy[gruby]hubený
cienki[mający dużą grubość, średnicę]tenký
nieprzyzwoity[o nieprzyzwoitym dowcipie, żarcie]sprostý
tłusty[o nieprzyzwoitym dowcipie, żarcie]zvýrazněný
słony[o nieprzyzwoitym dowcipie, żarcie]slaný