La recherche du mot groźny a 2 plusieurs résultats
Aller à
PLPolonaisFRFrançais
groźny(adj)[causing fear, dread, awe or admiration as a result of size, strength, or some other impressive quality] formidable(adj)[causing fear, dread, awe or admiration as a result of size, strength, or some other impressive quality](informal)
groźny(adj)[most formidable] terrible(adj)[most formidable]

Polonais Français traductions

PLSynonymes pour groźnyFRTraductions
straszny[taki, który wzbudza strach]terrível
wrogi[taki, który wzbudza strach]inimigo{m}
niebezpieczny[groźny]perigoso
poważny[wywołujący niepokój, obawy]terrível