La recherche du mot delikatny a 5 plusieurs résultats
Aller à
PLPolonaisFRFrançais
delikatny(a) délicat(a)
delikatny(adj v n)[soft and easily chewed] tendre(adj v n){m}[soft and easily chewed]
delikatny(adj)[Mild; dull; soft; gentle; smooth in manner; suave] doux(adj)[Mild; dull; soft; gentle; smooth in manner; suave]
delikatny(adj)[Soft and mild rather than hard or severe] doux(adj)[Soft and mild rather than hard or severe]
delikatny(adj)[Mild; dull; soft; gentle; smooth in manner; suave] douce(adj){f}[Mild; dull; soft; gentle; smooth in manner; suave]

Polonais Français traductions

PLSynonymes pour delikatnyFRTraductions
smukły[smukły]snello
lekki[delikatny]lieve
kruchy[delikatny]fragile
łagodny[delikatny]mite
słaby[delikatny]debole{m}
subtelny[delikatny]inafferrabile
podatny[wrażliwy]degradabile
uczuciowy[wrażliwy]affettuoso
czuły[wrażliwy]sensitivo
wrażliwy[wrażliwy]sensibile
drobny[drobny]minuto{m}
wyszukany[taktowny]sofisticato