La recherche du mot cierpienie a 8 plusieurs résultats
PLPolonaisFRFrançais
cierpienie(n){n} souffrance(n){f}
cierpienie(n)[a state of pain, suffering, distress or agony]{n} détresse(n){f}[a state of pain, suffering, distress or agony]
cierpienie(n)[grief; sorrow; misery; heavy calamity]{n} misère(n){f}[grief; sorrow; misery; heavy calamity]
cierpienie(n)[a state of pain, suffering, distress or agony]{n} affliction(n){f}[a state of pain, suffering, distress or agony]
cierpienie(n)[grief; sorrow; misery; heavy calamity]{n} tristesse(n){f}[grief; sorrow; misery; heavy calamity]
PLPolonaisFRFrançais
cierpienie(adj n)[condition]{n} souffrance(adj n){f}[condition]
cierpienie(n)[grief; sorrow; misery; heavy calamity]{n} douleur(n){f}[grief; sorrow; misery; heavy calamity]
cierpienie(n)[grief; sorrow; misery; heavy calamity]{n} malheur(n){m}[grief; sorrow; misery; heavy calamity]

Polonais Français traductions

PLSynonymes pour cierpienieFRTraductions
udręka[przykre, nieprzyjemne wrażenie fizyczne]ftourment{m}
ból[przykre, nieprzyjemne wrażenie fizyczne]mpeine{f}
żałoba[przykre, nieprzyjemne wrażenie psychiczne]deuil{m}
żal[przykre, nieprzyjemne wrażenie psychiczne]regret{m}
zmartwienie[przykre, nieprzyjemne wrażenie psychiczne]ndétresse{f}
smutek[przykre, nieprzyjemne wrażenie psychiczne]mchagrin{m}
rozpacz[przykre, nieprzyjemne wrażenie psychiczne]fdésespoir{m}
tortura[męka]ftourment{m}
krzyż[męka]mlombes(mp)
męka[męka]ftorture{f}
gehenna[długotrwały lub silny ból]Géhenne(proper)
droga krzyżowa[długotrwały lub silny ból]chemin de croix
piekło[długotrwały lub silny ból]nenfer{m}