La recherche du mot artykuł a un résultat
Aller à
PLPolonaisFRFrançais
artykuł(n){m} article(n){m}

Polonais Français traductions

PLSynonymes pour artykułFRTraductions
rodzajnik[rodzajnik]article{m}
powiadomienie[poinformowanie o czymś, zakomunikowanie]notification{f}
niespodzianka[poinformowanie o czymś, zakomunikowanie]fsurprise{f}
sensacja[poinformowanie o czymś, zakomunikowanie]bombe{f}
wiadomość[poinformowanie o czymś, zakomunikowanie]fmessage{m}
informacja[poinformowanie o czymś, zakomunikowanie]finformation{f}
rozdział[artykuł]mchapitre{m}
ustęp[artykuł]mcabinet{m}
punkt[artykuł]mpoint{m}
paragraf[artykuł]paragraphe{m}
wyrób[artykuł]marticle{m}
towar[artykuł]mbiens(mp)
produkt[artykuł]produit{m}