La recherche du mot apetyt a un résultat
Aller à
PLPolonaisFRFrançais
apetyt(n)[chęć jedzenia, łaknienie]{m} appétit(n){m}[chęć jedzenia, łaknienie]

Polonais Français traductions

PLSynonymes pour apetytFRTraductions
ochota[chęć]fdésir{m}
chęć[chęć]f(dovolonté{f}
pociąg[ochota]mpenchant{m}
żądza[ochota]fdésir{m}
marzenie[ochota]nrêve{m}
pożądanie[ochota]ndésir{m}
pragnienie[ochota]ndésir{m}
życzenie[ochota]nsouhait{m}
głód[chęć jedzenia, łaknienie]mdisette{f}