La recherche du mot renvoyer a 43 plusieurs résultats
FRFrançaisNLNéerlandais
renvoyer(v)[envoyer]
 • aies renvoyé
 • aient renvoyé
 • renvoies
 • renvoient
doorsturen(v)[envoyer]
 • doorgestuurd
 • sturen door
 • stuurt door
 • stuurden door
 • stuurde door
renvoyer(v)[patient] naar huis sturen(v)[patient]
renvoyer(v)[travail] naar huis sturen(v)[travail]
renvoyer(v)[patient] op non-actief stellen(v)[patient]
renvoyer(v)[travail] op non-actief stellen(v)[travail]
FRFrançaisNLNéerlandais
renvoyer(v)[patient] laten afvloeien(v)[patient]
renvoyer(v)[travail] laten afvloeien(v)[travail]
renvoyer(v)[son]
 • aies renvoyé
 • aient renvoyé
 • renvoies
 • renvoient
weerklinken(v)[son]
 • weerklonken
 • weerklinken
 • weerklonken
renvoyer(v)[son]
 • aies renvoyé
 • aient renvoyé
 • renvoies
 • renvoient
weergalmen(v)[son]
 • weergalmd
 • weergalmen
 • weergalmden
renvoyer(v)[son]
 • aies renvoyé
 • aient renvoyé
 • renvoies
 • renvoient
weerkaatsen(v)[son]
 • weerkaatst
 • weerkaatsen
 • weerkaatsten
renvoyer(v)[personne] eruit zetten(v)[personne]
renvoyer(v)[travail] naar huis gestuurd(v)[travail]
renvoyer(v)[gens]
 • aies renvoyé
 • aient renvoyé
 • renvoies
 • renvoient
doorsturen(v)[gens]
 • doorgestuurd
 • sturen door
 • stuurt door
 • stuurden door
 • stuurde door
renvoyer(v)[envoyer] doorsturen naar(v)[envoyer]
renvoyer(v)[gens] doorsturen naar(v)[gens]
renvoyer(v)[envoyer]
 • aies renvoyé
 • aient renvoyé
 • renvoies
 • renvoient
verwijzen(v)[envoyer]
 • verwezen
 • verwijst
 • verwijzen
 • verwezen
 • verwees
renvoyer(v)[gens]
 • aies renvoyé
 • aient renvoyé
 • renvoies
 • renvoient
verwijzen(v)[gens]
 • verwezen
 • verwijst
 • verwijzen
 • verwezen
 • verwees
renvoyer(v)[général]
 • aies renvoyé
 • aient renvoyé
 • renvoies
 • renvoient
verwijzen(v)[général]
 • verwezen
 • verwijst
 • verwijzen
 • verwezen
 • verwees
renvoyer(v)[général]
 • aies renvoyé
 • aient renvoyé
 • renvoies
 • renvoient
refereren(v)[général]
 • gerefereerd
 • refereren
 • refereert
 • refereerde
 • refereerden
renvoyer(v)[objets]
 • aies renvoyé
 • aient renvoyé
 • renvoies
 • renvoient
teruggeven(v)[objets]
 • teruggegeven
 • geven terug
 • geeft terug
 • gaven terug
 • gaf terug
renvoyer(v)[courrier]
 • aies renvoyé
 • aient renvoyé
 • renvoies
 • renvoient
terugzenden(v)[courrier]
 • teruggezonden
 • zenden terug
 • zendt terug
 • zonden terug
 • zond terug
renvoyer(v)[courrier]
 • aies renvoyé
 • aient renvoyé
 • renvoies
 • renvoient
terugsturen(v)[courrier]
 • teruggestuurd
 • sturen terug
 • stuurt terug
 • stuurde terug
 • stuurden terug
renvoyer(v)[personne]
 • aies renvoyé
 • aient renvoyé
 • renvoies
 • renvoient
uitzetten(v)[personne]
 • uitgezet
 • zetten uit
 • zet uit
 • zette uit
 • zetten uit
renvoyer(v)[travail]
 • aies renvoyé
 • aient renvoyé
 • renvoies
 • renvoient
afzetten(v){n}[travail]
 • afgezet
 • zet af
 • zetten af
 • zette af
 • zetten af
renvoyer(v)[excuser]
 • aies renvoyé
 • aient renvoyé
 • renvoies
 • renvoient
afschepen(v)[excuser]
 • afgescheept
 • scheept af
 • schepen af
 • scheepte af
 • scheepten af
renvoyer(v)[patient]
 • aies renvoyé
 • aient renvoyé
 • renvoies
 • renvoient
afdanken(v)[patient]
 • afgedankt
 • dankt af
 • danken af
 • dankte af
 • dankten af
renvoyer(v)[travail]
 • aies renvoyé
 • aient renvoyé
 • renvoies
 • renvoient
afdanken(v)[travail]
 • afgedankt
 • dankt af
 • danken af
 • dankte af
 • dankten af
renvoyer(v)[gens]
 • aies renvoyé
 • aient renvoyé
 • renvoies
 • renvoient
wegsturen(v){n}[gens]
 • weggestuurd
 • stuurt weg
 • sturen weg
 • stuurde weg
 • stuurden weg
renvoyer(v)[patient]
 • aies renvoyé
 • aient renvoyé
 • renvoies
 • renvoient
ontslaan(v){n}[patient]
 • ontslagen
 • ontslaan
 • ontslaat
 • ontsloeg
 • ontsloegen
renvoyer(v)[travail]
 • aies renvoyé
 • aient renvoyé
 • renvoies
 • renvoient
ontslaan(v){n}[travail]
 • ontslagen
 • ontslaan
 • ontslaat
 • ontsloeg
 • ontsloegen
renvoyer(v)[gens] de deur wijzen(v)[gens]
renvoyer(v)[personne] eruit donderen(v)[personne]
renvoyer(v)[personne] eruit gooien(v)[personne]
renvoyer(v)[patient]
 • aies renvoyé
 • aient renvoyé
 • renvoies
 • renvoient
afzetten(v){n}[patient]
 • afgezet
 • zet af
 • zetten af
 • zette af
 • zetten af
renvoyer(v)[gens]
 • aies renvoyé
 • aient renvoyé
 • renvoies
 • renvoient
verjagen(v)[gens]
 • verjaagd
 • verjagen
 • verjaagt
 • verjoeg
 • verjoegen
renvoyer(v)[gens]
 • aies renvoyé
 • aient renvoyé
 • renvoies
 • renvoient
verstoten(v)[gens]
 • verstoten
 • verstoot
 • verstoten
 • verstiet
 • verstieten
renvoyer(v)[personne]
 • aies renvoyé
 • aient renvoyé
 • renvoies
 • renvoient
uitgooien(v)[personne]
 • uitgegooid
 • gooit uit
 • gooien uit
 • gooide uit
 • gooiden uit
renvoyer(v)[personne]
 • aies renvoyé
 • aient renvoyé
 • renvoies
 • renvoient
uitstoten(v)[personne]
 • uitgestoten
 • stoot uit
 • stoten uit
 • stiet uit
 • stieten uit
renvoyer(v)[envoyer] verwijzen naar(v)[envoyer]
renvoyer(v)[gens] verwijzen naar(v)[gens]
renvoyer(v)[patient] ontslagen(v)[patient]
renvoyer(v)[travail] ontslagen(v)[travail]
renvoyer(v)[patient] naar huis gestuurd(v)[patient]
FRSynonymes pour renvoyerNLTraductions
différer[retarder]afwijken
tarder[retarder]treuzelen{n}
remettre[retarder]schenken{n}
temporiser[retarder]opschuiven
proroger[retarder]verdagen
atermoyer[retarder]dubben
réserver[retarder]reserveren
reculer[retarder]achteruitrijden
tergiverser[retarder]een ontwijkend antwoord geven
traîner[retarder]slepen{n}
ajourner[retarder]ophouden{n}
congédier[licencier]ontslaan{n}
débaucher[licencier]ontaarden
chasser[expulser]verjagen
vider[expulser]uithalen
déloger[expulser]verjagen
déposer[destituer]storten
révoquer[destituer]ongeldig maken
licencier[destituer]ontslaan{n}
remercier[destituer]danken