La recherche du mot over a 62 plusieurs résultats
NLNéerlandaisFRFrançais
over[plaats] de reste[plaats]
over[voorzetsel] au-delà de[voorzetsel]
over[algemeen] par-delà[algemeen]
over[geld] par-delà[geld]
over[plaats] par-delà[plaats]
NLNéerlandaisFRFrançais
over[subject] par-delà[subject]
over[voorzetsel] par-delà[voorzetsel]
over[algemeen] de l'autre côté de[algemeen]
over[geld] de l'autre côté de[geld]
over[plaats] de l'autre côté de[plaats]
over[subject] de l'autre côté de[subject]
over[voorzetsel] de l'autre côté de[voorzetsel]
over(prep adv adj n)[more] plus(prep adv adj n){m}[more]
over[overblijvend] restant{m}[overblijvend]
over[algemeen] de reste[algemeen]
over[geld] de reste[geld]
over[subject] au-delà de[subject]
over[subject] de reste[subject]
over[voorzetsel] de reste[voorzetsel]
over[algemeen] en surplus[algemeen]
over[geld] en surplus[geld]
over[plaats] en surplus[plaats]
over[subject] en surplus[subject]
over[voorzetsel] en surplus[voorzetsel]
over[algemeen] en excédent[algemeen]
over[geld] en excédent[geld]
over[plaats] en excédent[plaats]
over[subject] en excédent[subject]
over[voorzetsel] en excédent[voorzetsel]
over(prep adv adj)[concerned with, engaged in] au sujet (de)(prep adv adj)[concerned with, engaged in](prep adv adj)
over(prep adv adj)[concerned with, engaged in] à propos (de)(prep adv adj)[concerned with, engaged in](prep adv adj)
over[geld] à propos de[geld]
over[geld] outre[geld]
over[plaats] outre[plaats]
over[subject] outre[subject]
over[voorzetsel] outre[voorzetsel]
over(prep adv adj)[concerning] de(prep adv adj)[concerning]
over[algemeen] sur[algemeen]
over(prep adv adj)[concerning] sur(prep adv adj)[concerning]
over[geld] sur[geld]
over[plaats] sur[plaats]
over[subject] sur[subject]
over[voorzetsel] sur[voorzetsel]
over[verband] concernant[verband]
over[verband] en ce qui concerne[verband]
over[verband] pour ce qui est de[verband]
over[algemeen] à propos de[algemeen]
over[algemeen] outre[algemeen]
over[plaats] à propos de[plaats]
over[subject] à propos de[subject]
over[verband] à propos de[verband]
over[voorzetsel] à propos de[voorzetsel]
over[richting] de l'autre côté[richting]
over[algemeen] au sujet de[algemeen]
over(prep adv adj)[concerning] au sujet de(prep adv adj)[concerning]
over[geld] au sujet de[geld]
over[plaats] au sujet de[plaats]
over[subject] au sujet de[subject]
over[voorzetsel] au sujet de[voorzetsel]
over[algemeen] au-delà de[algemeen]
over[geld] au-delà de[geld]
over[plaats] au-delà de[plaats]

Néerlandais Français traductions

NLSynonymes pour overFRTraductions
voorbij[afgedaan]más allá de
resterend[overgebleven]restante
omtrent[aangaande]sobre{m}
uit[afgelopen]desde
aangaande[betreffende]sobre{m}