La recherche du mot opdagen a 13 plusieurs résultats
NL Néerlandais FR Français
opdagen [persoon]
 • opgedaagd
 • daagt op
 • dagen op
 • daagde op
 • daagden op
émerger [persoon]
 • aies émergé
 • aient émergé
 • émerges
 • émergent
opdagen [verschijnen]
 • opgedaagd
 • daagt op
 • dagen op
 • daagde op
 • daagden op
émerger [verschijnen]
 • aies émergé
 • aient émergé
 • émerges
 • émergent
opdagen [persoon]
 • opgedaagd
 • daagt op
 • dagen op
 • daagde op
 • daagden op
apparaître [persoon]
 • sois apparu
 • soient apparus
 • apparaisses
 • apparaissent
opdagen [verschijnen]
 • opgedaagd
 • daagt op
 • dagen op
 • daagde op
 • daagden op
apparaître [verschijnen]
 • sois apparu
 • soient apparus
 • apparaisses
 • apparaissent
opdagen [persoon]
 • opgedaagd
 • daagt op
 • dagen op
 • daagde op
 • daagden op
arriver [persoon]
 • sois arrivé
 • soient arrivés
 • arrives
 • arrivent
NL Néerlandais FR Français
opdagen [verschijnen]
 • opgedaagd
 • daagt op
 • dagen op
 • daagde op
 • daagden op
arriver [verschijnen]
 • sois arrivé
 • soient arrivés
 • arrives
 • arrivent
opdagen [verschijnen] faire son apparition [verschijnen]
opdagen [persoon] se montrer [persoon]
opdagen [verschijnen] se montrer [verschijnen]
opdagen [persoon] se manifester [persoon]
opdagen [verschijnen] se manifester [verschijnen]
opdagen [persoon]
 • opgedaagd
 • daagt op
 • dagen op
 • daagde op
 • daagden op
paraître [persoon]
 • aies paru
 • aient paru
 • paraisses
 • paraissent
opdagen [verschijnen]
 • opgedaagd
 • daagt op
 • dagen op
 • daagde op
 • daagden op
paraître [verschijnen]
 • aies paru
 • aient paru
 • paraisses
 • paraissent

Néerlandais Français traductions

NL Synonymes pour opdagen FR Traductions
zich vertonen [verschijnen] émergent