La recherche du mot nakijken a un résultat
Aller à
NL Néerlandais FR Français
nakijken [apparaat] vérifier [apparaat]

Néerlandais Français traductions

NL Synonymes pour nakijken FR Traductions
opzoeken [nagaan] besøge (n)
doorzoeken [afzoeken] lede (v n)
afzoeken [doorzoeken] lede (v n)