La recherche du mot tremper a un résultat
Aller à
FRFrançaisJAJaponais
tremper(v n)[to be saturated with liquid by being immersed in it] 濡れる(v n)[to be saturated with liquid by being immersed in it](v n)
FRSynonymes pour tremperJATraductions
mouiller[arroser]druppelen
entraîner[endurcir]trainen{n}
fortifier[endurcir]versterken
rompre[endurcir]breken{n}
aguerrir[endurcir]harden
asperger[effet]sprenkelen
baigner[effet]baden{n}
humecter[effet]bevochtigen
bassiner[effet]bespuiten
imbiber[effet]weken
inonder[effet]overstromen
verser[effet]omkopen{n}
arroser[effet]wijn{m}
submerger[immerger]afzinken
plonger[immerger]duiken{n}
endurcir[fortifier]hard worden
raffermir[fortifier]versterken
durcir[fortifier]verharden
rendre humide[mouiller]bevochtigen
imprégner[mouiller]weken