La recherche du mot très chaude a un résultat
Aller à
FR Français HU Hongrois
très chaude {f} forró

FR HU Traductions pour très

très nagyon
très (adj adv) [to a high degree] nagyon (adj adv) [to a high degree]

FR HU Traductions pour chaude

chaude {f} meleg
chaude (adj v) [having a temperature slightly higher than usual] {f} meleg (adj v) [having a temperature slightly higher than usual]