La recherche du mot szintén a 4 plusieurs résultats
Aller à
HUHongroisFRFrançais
szintén aussi
szintén(adv)[in addition; besides; as well; further; too] aussi(adv)[in addition; besides; as well; further; too]
szintén également
szintén(adv)[in addition; besides; as well; further; too] également(adv)[in addition; besides; as well; further; too]