La recherche du mot Nyugat-Szahara a 2 plusieurs résultats
Aller à
HU Hongrois FR Français
Nyugat-Szahara Sahara occidental
Nyugat-Szahara (proper) [a territory in northern Africa] Sahara occidental (proper) [a territory in northern Africa]