La recherche du mot vu que a 16 plusieurs résultats
FRFrançaisESEspagnol
vu que(o)[raison] como(o)[raison]
vu que(o)[raison] a causa de(o)[raison]
vu que(o)[raison] por(o)[raison]
vu que(adv prep conj)[because] porque(adv prep conj)[because]
vu que(o)[raison] porque(o)[raison]
FRFrançaisESEspagnol
vu que(o)[raison] como consecuencia de(o)[raison]
vu que(o)[raison] pues(o)[raison]
vu que(adv prep conj)[because] ya que(adv prep conj)[because]
vu que(o)[raison] ya que(o)[raison]
vu que(adv prep conj)[because] visto que(adv prep conj)[because]
vu que(adv conj n)[it being the case that…] visto que(adv conj n)[it being the case that…]
vu que(o)[raison] visto que(o)[raison]
vu que(adv prep conj)[because] dado que(adv prep conj)[because]
vu que(adv prep conj)[because] supuesto que(adv prep conj)[because](adv prep conj)
vu que(adv conj n)[it being the case that…] siendo que(adv conj n)[it being the case that…](adv conj n)
vu que(adv conj n)[it being the case that…] por cuanto(adv conj n)[it being the case that…](adv conj n)

FRESTraductions pour vu

vu(o)[raison] debido a(o)[raison]
vu(o)[raison] a causa de(o)[raison]
vu(o)[raison] porque(o)[raison]
vu(o)[raison] como consecuencia de(o)[raison]
vu(adv conj n)[it being the case that…] visto que(adv conj n)[it being the case that…]
vu(adv conj n)[it being the case that…] siendo que(adv conj n)[it being the case that…](adv conj n)
vu(adv conj n)[it being the case that…] por cuanto(adv conj n)[it being the case that…](adv conj n)

FRESTraductions pour que

que(prep adv conj n)[solely, only, merely] sólo(prep adv conj n)[solely, only, merely]
que(prep adv conj n)[solely, only, merely] solamente(prep adv conj n)[solely, only, merely]
que que
que(conj prep adv)[Introduces a comparison] que(conj prep adv)[Introduces a comparison]
que(o)[comme] que(o)[comme]
que(o)[comparaison] que(o)[comparaison]
que(o)[conjonction] que(o)[conjonction]
que(conj determiner pronoun adv)[connecting a noun clause] que(conj determiner pronoun adv)[connecting a noun clause]
que(o)[pron. relatif - compl. dir. obj. - pl.] que(o)[pron. relatif - compl. dir. obj. - pl.]
que(o)[pron. relatif - compl. dir. obj. - sg.] que(o)[pron. relatif - compl. dir. obj. - sg.]
FRSynonymes pour vu queESTraductions
parce que[comme]como
puisque[cause]porque
car[cause]como
vu[vu que]visto que
étant donné que[attendu que]porque