La recherche du mot Vista a 27 plusieurs résultats
FR Français ES Espagnol
Vista Vista II
ES Espagnol FR Français
vista (n) [general] {f} perspective (n) {f} [general]
vista (n) [situación] {f} spectacle (n) {m} [situación]
vista (n v) [sense or ability of sight] {f} vision (n v) {f} [sense or ability of sight]
vista (n) [general] {f} vision (n) {f} [general]
vista (n) [fisiología] {f} vision (n) {f} [fisiología]
vista (n) [faculty of sight] {f} vision (n) {f} [faculty of sight]
vista (n) [situación] {f} scène (n) {f} [situación]
vista (n) [distancia] {f} regard (n) {m} [distancia]
vista (n) [situación] {f} tableau (n) {m} [situación]
vista (n) [site offering such a view] {f} point de vue (n) {m} [site offering such a view]
vista (n) [ventana] {f} échappée de vue (n) {f} [ventana]
vista (n) [general] {f} échappée de vue (n) {f} [general]
vista (n) [ventana] {f} perspective (n) {f} [ventana]
vista (n) [acción] {f} vue (n) {f} [acción]
vista (n) [ventana] {f} vue (n) {f} [ventana]
vista (n v) [something to look at] {f} vue (n v) {f} [something to look at]
vista (n v) [something seen] {f} vue (n v) {f} [something seen]
vista (n v) [sense or ability of sight] {f} vue (n v) {f} [sense or ability of sight]
vista (n v) [seeing] {f} vue (n v) {f} [seeing]
vista (n v) [range of vision] {f} vue (n v) {f} [range of vision]
vista (n) [general] {f} vue (n) {f} [general]
vista (n) [fisiología] {f} vue (n) {f} [fisiología]
vista (n) [faculty of sight] {f} vue (n) {f} [faculty of sight]
vista (n) [distant view or prospect] {f} vue (n) {f} [distant view or prospect]
vista (n) [distancia] {f} vue (n) {f} [distancia]
vista (n) [campo visual] {f} vue (n) {f} [campo visual]

Espagnol Français traductions

ES Synonymes pour vista FR Traductions
atención [observación] f soin {m}
mirada [observación] f regard {m}
vigilancia [observación] f vigilance {f}
examen [observación] m examen {m}
contemplación [observación] f pensée {f}
efigie [figura] f effigie {f}
grabado [figura] m gravure {f}
imagen [figura] f face {f}
ilustración [figura] f illustration {f}
lámina [figura] f carte à collectionner (n)
cromo [figura] m chrome {m}
impresión [figura] f description {f}
imprenta [figura] f tirage {m}
huella [figura] f empreinte {f}
señal [figura] f flux {m}
santo [figura] m sainte {f}
aguafuerte [figura] m gravure {f}
anverso [delantera] m revers {m}
portada [delantera] f première de couv' (n adj)
fachada [delantera] f façade {f}