La recherche du mot sacar a 32 plusieurs résultats
ES Espagnol FR Français
sacar (v) [general] être en avant (v) [general]
sacar (v n) [to pull out]
 • sacado
 • sacas
 • sacan
 • hubiste sacado
 • hubieron sacado
dégainer (v n) [to pull out]
 • aies dégainé
 • aient dégainé
 • dégaines
 • dégainent
sacar (v) [pistola]
 • sacado
 • sacas
 • sacan
 • hubiste sacado
 • hubieron sacado
braquer (v) [pistola]
 • aies braqué
 • aient braqué
 • braques
 • braquent
sacar (v) [odontología]
 • sacado
 • sacas
 • sacan
 • hubiste sacado
 • hubieron sacado
braquer (v) [odontología]
 • aies braqué
 • aient braqué
 • braques
 • braquent
sacar (v) [programa de preguntas] obtenir un bon résultat (v) [programa de preguntas]
ES Espagnol FR Français
sacar (v) [información]
 • sacado
 • sacas
 • sacan
 • hubiste sacado
 • hubieron sacado
obtenir (v) [información]
 • aies obtenu
 • aient obtenu
 • obtiennent
 • obtiennes
sacar (v) [información]
 • sacado
 • sacas
 • sacan
 • hubiste sacado
 • hubieron sacado
soutirer (v) [información]
 • aies soutiré
 • aient soutiré
 • soutires
 • soutirent
sacar (v) [líquido] retirer de (v) [líquido]
sacar (v) [líquido] tirer de (v) [líquido]
sacar (v) [líquido] pomper de (v) [líquido]
sacar (v) [pistola]
 • sacado
 • sacas
 • sacan
 • hubiste sacado
 • hubieron sacado
sortir (v) [pistola]
 • aies sorti
 • aient sorti
 • sortent
 • sortes
sacar (v) [odontología]
 • sacado
 • sacas
 • sacan
 • hubiste sacado
 • hubieron sacado
sortir (v) [odontología]
 • aies sorti
 • aient sorti
 • sortent
 • sortes
sacar (v) [descubrimiento]
 • sacado
 • sacas
 • sacan
 • hubiste sacado
 • hubieron sacado
dénicher (v) [descubrimiento]
 • aies déniché
 • aient déniché
 • déniches
 • dénichent
sacar (v) [deportes - tenis]
 • sacado
 • sacas
 • sacan
 • hubiste sacado
 • hubieron sacado
servir (v) [deportes - tenis]
 • aies servi
 • aient servi
 • serves
 • servent
sacar (v) [descubrimiento]
 • sacado
 • sacas
 • sacan
 • hubiste sacado
 • hubieron sacado
déterrer (v) [descubrimiento]
 • aies déterré
 • aient déterré
 • déterres
 • déterrent
sacar (v) [general] faire saillie (v) [general]
sacar (v) [minería]
 • sacado
 • sacas
 • sacan
 • hubiste sacado
 • hubieron sacado
extraire (v) [minería]
 • aient extrait
 • aies extrait
 • extraient
 • extraies
sacar (v) [pistola]
 • sacado
 • sacas
 • sacan
 • hubiste sacado
 • hubieron sacado
arracher (v) [pistola]
 • aies arraché
 • aient arraché
 • arraches
 • arrachent
sacar (v) [odontología]
 • sacado
 • sacas
 • sacan
 • hubiste sacado
 • hubieron sacado
arracher (v) [odontología]
 • aies arraché
 • aient arraché
 • arraches
 • arrachent
sacar (v) [información] arracher à (v) [información]
sacar (v) [to remove]
 • sacado
 • sacas
 • sacan
 • hubiste sacado
 • hubieron sacado
supprimer (v) [to remove]
 • aies supprimé
 • aient supprimé
 • supprimes
 • suppriment
sacar (v) [extract (money from an account)]
 • sacado
 • sacas
 • sacan
 • hubiste sacado
 • hubieron sacado
retirer (v) [extract (money from an account)]
 • aies retiré
 • aient retiré
 • retires
 • retirent
sacar (v) [persona]
 • sacado
 • sacas
 • sacan
 • hubiste sacado
 • hubieron sacado
emmener (v) [persona]
 • aient emmené
 • aies emmené
 • emmènent
 • emmènes
sacar (v) [pistola]
 • sacado
 • sacas
 • sacan
 • hubiste sacado
 • hubieron sacado
tirer (v) [pistola]
 • aies tiré
 • aient tiré
 • tirent
 • tires
sacar (v) [odontología]
 • sacado
 • sacas
 • sacan
 • hubiste sacado
 • hubieron sacado
tirer (v) [odontología]
 • aies tiré
 • aient tiré
 • tirent
 • tires
sacar (v n) [cardgames: to take the top card of a deck into hand]
 • sacado
 • sacas
 • sacan
 • hubiste sacado
 • hubieron sacado
tirer (v n) [cardgames: to take the top card of a deck into hand]
 • aies tiré
 • aient tiré
 • tirent
 • tires
sacar (v) [barril]
 • sacado
 • sacas
 • sacan
 • hubiste sacado
 • hubieron sacado
tirer (v) [barril]
 • aies tiré
 • aient tiré
 • tirent
 • tires
sacar (v) [descubrimiento]
 • sacado
 • sacas
 • sacan
 • hubiste sacado
 • hubieron sacado
découvrir (v) [descubrimiento]
 • aient découvert
 • aies découvert
 • découvrent
 • découvres
sacar (v) [minería]
 • sacado
 • sacas
 • sacan
 • hubiste sacado
 • hubieron sacado
exploiter (v) [minería]
 • aies exploité
 • aient exploité
 • exploitent
 • exploites
sacar (n v) [to draw out]
 • sacado
 • sacas
 • sacan
 • hubiste sacado
 • hubieron sacado
extraire (n v) [to draw out]
 • aient extrait
 • aies extrait
 • extraient
 • extraies
sacar (v) [pistola]
 • sacado
 • sacas
 • sacan
 • hubiste sacado
 • hubieron sacado
extraire (v) [pistola]
 • aient extrait
 • aies extrait
 • extraient
 • extraies
sacar (v) [odontología]
 • sacado
 • sacas
 • sacan
 • hubiste sacado
 • hubieron sacado
extraire (v) [odontología]
 • aient extrait
 • aies extrait
 • extraient
 • extraies

Espagnol Français traductions