La recherche du mot ni una cosa a 4 plusieurs résultats
Aller à
ES Espagnol FR Français
ni una cosa (o) [cantidad] absolument rien (o) [cantidad]
ni una cosa (o) [cantidad] rien du tout (o) [cantidad]
ni una cosa (o) [cantidad] rien (o) {m} [cantidad]
ni una cosa (o) [cantidad] zéro (o) {m} [cantidad]

ES FR Traductions pour ni

ni (o) [general] toujours (o) [general]
ni (o) [general] encore (o) [general]
ni (o) [general] ni (o) [general]

ES FR Traductions pour una

una (a) [adjetivo indefinido] quelque (a) [adjetivo indefinido]
una (a) [general] quelque (a) [general]
una un {m}
una (a) [adjetivo indefinido] un (a) {m} [adjetivo indefinido]
una (o) [artículo indefinido] un (o) {m} [artículo indefinido]
una (a) [general] un (a) {m} [general]
una (conj n prep) [indefinite article] un (conj n prep) {m} [indefinite article]
una (o) [pron. pers. indefinido] on (o) [pron. pers. indefinido]
una (a) [adjetivo indefinido] une (a) [adjetivo indefinido]
una (o) [artículo indefinido] une (o) [artículo indefinido]

ES FR Traductions pour cosa

cosa (n) [actividad] {f} objet (n) {m} [actividad]
cosa (n) [objeto] {f} objet (n) {m} [objeto]
cosa (n) [objetos] {f} objet (n) {m} [objetos]
cosa (n) [sujeto] {f} objet (n) {m} [sujeto]
cosa (n) [sustancia metafísica] {f} objet (n) {m} [sustancia metafísica]
cosa (n) [actividad] {f} article (n) {m} [actividad]
cosa (n) [objeto] {f} article (n) {m} [objeto]
cosa (n) [objetos] {f} article (n) {m} [objetos]
cosa (n) [sujeto] {f} article (n) {m} [sujeto]
cosa (n) [sustancia metafísica] {f} article (n) {m} [sustancia metafísica]