La recherche du mot nada a 13 plusieurs résultats
ES Espagnol FR Français
nada (o) [cantidad] {f} absolument rien (o) [cantidad]
nada (o) [general] {f} absolument rien (o) [general]
nada (o) [cantidad] {f} rien du tout (o) [cantidad]
nada (n) [importe] {f} bagatelle (n) {f} [importe]
nada (n) [cantidad] {f} rien (n) {m} [cantidad]
ES Espagnol FR Français
nada (o) [cantidad] {f} rien (o) {m} [cantidad]
nada (o) [general] {f} rien (o) {m} [general]
nada (n) [cantidad] {f} zéro (n) {m} [cantidad]
nada (o) [cantidad] {f} zéro (o) {m} [cantidad]
nada (o) [general] {f} zéro (o) {m} [general]
nada (n) [general] {f} néant (n) {m} [general]
nada {f} ne rien
nada {f} rien {m}

Espagnol Français traductions

ES Synonymes pour nada FR Traductions
jota [cosa mínima] f jota {n}
cero [ausencia] m noll
falta [ausencia] f regelbrott
no [nones] va
nunca [nones] aldrig
tampoco [nones] heller