La recherche du mot llamada a 12 plusieurs résultats
ES Espagnol FR Français
llamada (n) [teléfono] {f} coup de téléphone (n) {m} [teléfono]
llamada (n) [teléfono] {f} coup de fil (n) {m} [teléfono]
llamada (n) [teléfono] {f} appel téléphonique (n) {m} [teléfono]
llamada (n v) [(computing): the act of jumping to a subprogram] {f} appel (n v) {m} [(computing): the act of jumping to a subprogram]
llamada (n v) [telephone conversation] {f} appel (n v) {m} [telephone conversation]
ES Espagnol FR Français
llamada (n) [voz] {f} appel (n) {m} [voz]
llamada (n v) [(computing): the act of jumping to a subprogram] {f} exécution (n v) {f} [(computing): the act of jumping to a subprogram]
llamada (n) [established communications or transportation link] {f} connexion (n) {f} [established communications or transportation link]
llamada (n) [voz] {f} cri (n) {m} [voz]
llamada (n) [voz] {f} cri perçant (n) {m} [voz]
llamada (n) [voz] {f} cri aigu (n) {m} [voz]
llamada (n) [''(Islam)'' The call to prayer] {f} adhan (n) [''(Islam)'' The call to prayer] (n)

Espagnol Français traductions

ES Synonymes pour llamada FR Traductions
golpazo [aldabazo] m coup sourd (n v)
estruendo [aldabazo] m tapage {m}
aldaba [aldabazo] f heurtoir {m}
apelación [invocación] f appel {m}
alboroto [cloqueo] m bagarre {f}
cacareo [cloqueo] m chant {m}
timbrazo [toque] m sonnerie {f}
toque [timbrazo] m touchau (n)
diana [clangor] f réveil {m}
chirrido [chillido] m craqueter
grito [chillido] m cri {m}
canto [chillido] m cri {m}
voz [chillido] f voix {f}
reclamo [chillido] m annonce {f}
graznido [chillido] m croassement {m}
aviso [cita] m avertissement {m}
convocatoria [cita] f appel {m}
edicto [cita] m édit {m}
orden [cita] m commandement {m}
mandato [cita] m commandement {m}