La recherche du mot hilera a 5 plusieurs résultats
Aller à
ESEspagnolFRFrançais
hilera(n v)[line of objects]{f} ligne(n v){f}[line of objects]
hilera(n)[estadio]{f} gradin(n){m}[estadio]
hilera(n v)[line of objects]{f} rang(n v){m}[line of objects]
hilera(n v)[line of objects]{f} rangée(n v){f}[line of objects]
hilera(n)[row of cut grain or hay]{f} andain(n){m}[row of cut grain or hay]

Espagnol Français traductions

ESSynonymes pour hileraFRTraductions
fila[línea]fách tắc giao thông(n)
grupo[conjunto]mgiới
formación[conjunto]fđoàn xe ray(v n)
batería[conjunto]fpin
conjunto[serie]mtập hợp
partida[caravana]fsự ra đi(n)
cuadro[alineación]mvuông(n adj v)
orden[alineación]mmệnh lệnh(n v)
cadena[alineación]fdây xích(n v)