La recherche du mot declive a 4 plusieurs résultats
Aller à
ES Espagnol FR Français
declive (n) [superficie] {m} déclivité (n) {f} [superficie]
declive (n) [superficie] {m} pente (n) {f} [superficie]
declive (n) [superficie] {m} inclinaison (n) {f} [superficie]
declive (n v) [weakening] {m} déclin (n v) {m} [weakening]

Espagnol Français traductions

ES Synonymes pour declive FR Traductions
pendiente [cuesta] m ørering
caída [ocaso] f fald
ocaso [decadencia] m skumring
ruina [decadencia] f bane
cuesta [pendiente] f stigning
subida [pendiente] f stigning
corrupción [degradación] f korruption
falda [ladera] f nederdel
nivel [inclinación] m sal {n}
línea [inclinación] f række
talud [rampa] vold (n v)