La recherche du mot aproximadamente a 13 plusieurs résultats
ESEspagnolFRFrançais
aproximadamente(prep)[approximately, about] environ(prep)[approximately, about]
aproximadamente(o)[estimación] environ(o)[estimación]
aproximadamente(o)[grado] environ(o)[grado]
aproximadamente(o)[estimación] approximativement(o)[estimación]
aproximadamente(o)[grado] approximativement(o)[grado]
ESEspagnolFRFrançais
aproximadamente(o)[estimación] à peu près(o)[estimación]
aproximadamente(o)[grado] à peu près(o)[grado]
aproximadamente(o)[estimación] autour de(o)[estimación]
aproximadamente(o)[grado] autour de(o)[grado]
aproximadamente(prep)[approximately, about] vers(prep){m}[approximately, about]
aproximadamente(o)[estimación] en gros(o)[estimación]
aproximadamente(o)[estimación] grosso modo(o)[estimación]
aproximadamente(adv)[in a way etc.] en quelque sorte(adv)[in a way etc.]

Espagnol Français traductions

ESSynonymes pour aproximadamenteFRTraductions
alrededor[aproximadamente]around
más o menos[casi]give or take(adv)