La recherche du mot Transmembrane receptor a un résultat

EN FR Traductions pour transmembrane

transmembrane (adj n) [Traversing a cellular membrane] transmembranaire (adj n) [Traversing a cellular membrane] (adj n)