La recherche du mot take someone in tow a 2 plusieurs résultats
Aller à
EN Anglais FR Français
take someone in tow (v) [general] remorquer (v) [general]
take someone in tow (v) [general] trimbaler (v) [general] (informal)

EN FR Traductions pour take

take (v) [fish]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
mordre (v) [fish]
 • aies mordu
 • aient mordu
 • mordes
 • mordent
take (v) [objects]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
emporter (v) [objects]
 • aies emporté
 • aient emporté
 • emportes
 • emportent
take (v) [person]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
emmener (v) [person]
 • aies emmené
 • aient emmené
 • emmènes
 • emmènent
take
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
prendre
 • aies pris
 • aient pris
 • prennes
 • prennent
take (v) [accept]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
prendre (v) [accept]
 • aies pris
 • aient pris
 • prennes
 • prennent
take (v) [action]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
prendre (v) [action]
 • aies pris
 • aient pris
 • prennes
 • prennent
take (v) [general]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
prendre (v) [general]
 • aies pris
 • aient pris
 • prennes
 • prennent
take (v) [medication]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
prendre (v) [medication]
 • aies pris
 • aient pris
 • prennes
 • prennent
take (v) [military]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
prendre (v) [military]
 • aies pris
 • aient pris
 • prennes
 • prennent
take (v) [objects]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
prendre (v) [objects]
 • aies pris
 • aient pris
 • prennes
 • prennent

EN FR Traductions pour someone

someone quelqu'un
someone (o) [indefinite pronoun - m.] quelqu'un (o) [indefinite pronoun - m.]
someone (pronoun n) [some person] quelqu'un (pronoun n) [some person]

EN FR Traductions pour in

in (o) [proximity] près de (o) [proximity]
in (o) [preposition] en (o) [preposition]
in dans
in (o) [preposition] dans (o) [preposition]
in (o) [preposition] au (o) [preposition]

EN FR Traductions pour tow

tow (v) [automobiles]
 • towed
 • tow
 • tow
 • towed
 • towed
remorquer (v) [automobiles]
 • aies remorqué
 • aient remorqué
 • remorques
 • remorquent
tow (v n) [act of towing] remorquage (v n) [act of towing]