La recherche du mot take effect a 2 plusieurs résultats
Aller à
EN Anglais FR Français
take effect (v) [laws] prendre effet (v) [laws]
take effect (v) [laws] entrer en vigueur (v) [laws]

EN FR Traductions pour take

take (v) [fish]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
mordre (v) [fish]
 • aies mordu
 • aient mordu
 • mordes
 • mordent
take (v) [objects]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
emporter (v) [objects]
 • aies emporté
 • aient emporté
 • emportes
 • emportent
take (v) [person]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
emmener (v) [person]
 • aies emmené
 • aient emmené
 • emmènes
 • emmènent
take
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
prendre
 • aies pris
 • aient pris
 • prennes
 • prennent
take (v) [accept]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
prendre (v) [accept]
 • aies pris
 • aient pris
 • prennes
 • prennent
take (v) [action]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
prendre (v) [action]
 • aies pris
 • aient pris
 • prennes
 • prennent
take (v) [general]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
prendre (v) [general]
 • aies pris
 • aient pris
 • prennes
 • prennent
take (v) [medication]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
prendre (v) [medication]
 • aies pris
 • aient pris
 • prennes
 • prennent
take (v) [military]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
prendre (v) [military]
 • aies pris
 • aient pris
 • prennes
 • prennent
take (v) [objects]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
prendre (v) [objects]
 • aies pris
 • aient pris
 • prennes
 • prennent

EN FR Traductions pour effect

effect (n) [general] action (n) {f} [general]
effect (v) [result]
 • effected
 • effect
 • effect
 • effected
 • effected
effectuer (v) [result]
 • aies effectué
 • aient effectué
 • effectues
 • effectuent
effect effet {m}
effect (n) [general] effet (n) {m} [general]
effect (n) [result] effet (n) {m} [result]
effect (n) [result] résultat (n) {m} [result]
effect (v) [result]
 • effected
 • effect
 • effect
 • effected
 • effected
réaliser (v) [result]
 • aies réalisé
 • aient réalisé
 • réalises
 • réalisent
effect (n v) [belongings] effets (n v) [belongings]