La recherche du mot stake a 8 plusieurs résultats
EN Anglais FR Français
stake (n) [part] intérêt (n) {m} [part]
stake (n) [part] part (n) {f} [part]
stake (n) [wood] poteau (n) {m} [wood]
stake (n) [gambling] enjeu (n) {m} [gambling]
stake (n) [wood] piquet (n) {m} [wood]
EN Anglais FR Français
stake (n) [wood] pieu (n) {m} [wood]
stake (n) [wood] jalon (n) {m} [wood]
stake une part

Anglais Français traductions

EN Synonymes pour stake FR Traductions
back [finance] 後面的 (adj adv n v)
pin [nail] 别针
spit [nail] 吐痰 (tǔtán)
part [thing] 部分 (bùfen)
leg [thing] (tuǐ)
play [activity] (wán)