La recherche du mot silver goal a un résultat
Aller à
EN Anglais FR Français
silver goal (n) [first goal scored during the first half of extra time] (n) but en argent (n) [first goal scored during the first half of extra time] (n)

EN FR Traductions pour silver

silver argent {m}
silver (n) [metals] argent (n) {m} [metals]
silver (n) [objects] orfèvrerie (n) {f} [objects]
silver (n) [objects] bibelots d'argent (n) [objects] (mp)
silver (n) [sports] médaille d'argent (n) {f} [sports]
silver objets d'argent

EN FR Traductions pour goal

goal (n) [(sport) act of placing the object into the goal] but (n) {m} [(sport) act of placing the object into the goal]
goal (n) [objective] but (n) {m} [objective]
goal (n) [sports - soccer] but (n) {m} [sports - soccer]
goal (n) [objective] objectif (n) {m} [objective]