La recherche du mot rock music a 4 plusieurs résultats
Aller à
EN Anglais FR Français
rock music (n) [music] rock (n) {m} [music]
rock music (n) [popular music genre] rock (n) {m} [popular music genre]
rock music (n) [music] rock and roll (n) {m} [music]
rock music (n) [popular music genre] musique rock (n) [popular music genre] (n)

EN FR Traductions pour rock

rock (v) [baby] bercer (v) [baby]
rock (v) [emotional sensation] secouer (v) [emotional sensation]
rock (n v) [''slang'': to be very favourable or skilful] assurer (n v) [''slang'': to be very favourable or skilful]
rock (v) [emotional sensation] ébranler (v) [emotional sensation]
rock (v) [movement] faire trembler (v) [movement]
rock (n) [geology] rocher (n) {m} [geology]
rock (n) [mountain] rocher (n) {m} [mountain]
rock (n) [geology] pierre (n) {f} [geology]
rock roche {f}
rock (n) [geology] roche (n) {f} [geology]

EN FR Traductions pour music

music musique (f] country [i)
music (n) [art] musique (n) [art] (f] country [i)
music (n) [sound] musique (n) [sound] (f] country [i)

Anglais Français traductions

EN Synonymes pour rock music FR Traductions
rock and roll [rock] rock 'n' roll {m}
pop [rock] (informal fourrer
jazz [rock] jazz {m}