La recherche du mot raccourcir a 12 plusieurs résultats
FR Français EN Anglais
raccourcir (v) [jour]
 • aies raccourci
 • aient raccourci
 • raccourcisses
 • raccourcissent
shorten (v) [jour]
 • shortened
 • shorten
 • shorten
 • shortened
 • shortened
raccourcir (v) [mot]
 • aies raccourci
 • aient raccourci
 • raccourcisses
 • raccourcissent
shorten (v) [mot]
 • shortened
 • shorten
 • shorten
 • shortened
 • shortened
raccourcir (v) [texte]
 • aies raccourci
 • aient raccourci
 • raccourcisses
 • raccourcissent
shorten (v) [texte]
 • shortened
 • shorten
 • shorten
 • shortened
 • shortened
raccourcir (v) [to become shorter]
 • aies raccourci
 • aient raccourci
 • raccourcisses
 • raccourcissent
shorten (v) [to become shorter]
 • shortened
 • shorten
 • shorten
 • shortened
 • shortened
raccourcir (v) [vêtements]
 • aies raccourci
 • aient raccourci
 • raccourcisses
 • raccourcissent
shorten (v) [vêtements]
 • shortened
 • shorten
 • shorten
 • shortened
 • shortened
FR Français EN Anglais
raccourcir (v) [mot]
 • aies raccourci
 • aient raccourci
 • raccourcisses
 • raccourcissent
abbreviate (v) [mot]
 • abbreviated
 • abbreviate
 • abbreviate
 • abbreviated
 • abbreviated
raccourcir (v) [texte]
 • aies raccourci
 • aient raccourci
 • raccourcisses
 • raccourcissent
abbreviate (v) [texte]
 • abbreviated
 • abbreviate
 • abbreviate
 • abbreviated
 • abbreviated
raccourcir (v) [texte]
 • aies raccourci
 • aient raccourci
 • raccourcisses
 • raccourcissent
abridge (v) [texte]
 • abridged
 • abridge
 • abridge
 • abridged
 • abridged
raccourcir (v) [texte]
 • aies raccourci
 • aient raccourci
 • raccourcisses
 • raccourcissent
condense (v) [texte]
 • condensed
 • condense
 • condense
 • condensed
 • condensed
raccourcir (v) [texte]
 • aies raccourci
 • aient raccourci
 • raccourcisses
 • raccourcissent
abstract (v) [texte]
 • abstracted
 • abstract
 • abstract
 • abstracted
 • abstracted
raccourcir (v) [vêtements] make shorter (v) [vêtements]
raccourcir (v) [jour] become shorter (v) [jour]
FR Synonymes pour raccourcir EN Traductions
amenuiser [baisser] umniejszać
rabaisser [baisser] umniejszać
diminuer [baisser] umniejszać
écourter [baisser] skrócić (v adj n)
abréger [baisser] skrócić (v adj n)
amener [baisser] przywieźć (v)
tailler [couper] odciąć (v n)
couper [échancrer] rozcieńczać