La recherche du mot purpose a 14 plusieurs résultats
EN Anglais FR Français
purpose (n) [end] fin (n) {f} [end]
purpose (n) [intention] intention (n) {f} [intention]
purpose (n) [end] dessein (n) {m} [end]
purpose (n) [end] but (n) {m} [end]
purpose (n) [future] but (n) {m} [future]
EN Anglais FR Français
purpose (n) [intention] but (n) {m} [intention]
purpose (n) [future] objet (n) {m} [future]
purpose (n) [intention] objet (n) {m} [intention]
purpose (n) [future] usage (n) {m} [future]
purpose (n) [future] emploi (n) {m} [future]
purpose (n) [resolve] objectif (n) {m} [resolve]
purpose (n) [resolve] résolution (n) {f} [resolve]
purpose (n) [resolve] détermination (n) {f} [resolve]
purpose (n) [resolve] but précis (n) {m} [resolve]

Anglais Français traductions

EN Synonymes pour purpose FR Traductions
good [benefit] godt {n}
welfare [benefit] forsorg (n)
advantage [benefit] fordel (n)
goal [aim] hensigt
target [aim] skydeskive
ambition [aim] ærgerrighed
ground [motive] grund
consideration [motive] overvejelse
excuse [motive] undskylde
reason [motive] årsag
account [motive] konto (n v)
intend [anticipation] sigte {n}
propose [anticipation] byde
design [anticipation] tegne (v n)
mean [anticipation] betyde
aim [goal] hensigt
task [assignment] opgave
charge [assignment] læs (n v)
duty [assignment] tjeneste (n)
plan [intend] planlægge