La recherche du mot overseas a 2 plusieurs résultats
Aller à
EN Anglais FR Français
overseas (a) [general] outre-mer (a) [general]
overseas (a) [general] d'outre-mer (a) [general]

Anglais Français traductions

EN Synonymes pour overseas FR Traductions
away [abroad] unterwegs
across [abroad] über verschiedene