La recherche du mot martinet a 6 plusieurs résultats
FR Français EN Anglais
martinet (adj n) [bird] {m} swift (adj n) [bird] (literature)
martinet (n) [ornithologie] {m} swift (n) [ornithologie] (literature)
martinet (n) [ornithologie] {m} martin (n) [ornithologie]
EN Anglais FR Français
martinet (adj n) [bird] {m} swift (adj n) [bird] (literature)
martinet (n) [ornithologie] {m} swift (n) [ornithologie] (literature)
martinet (n) [ornithologie] {m} martin (n) [ornithologie]