La recherche du mot guidance a 2 plusieurs résultats
EN Anglais FR Français
guidance (n) [direction] conduite (n) {f} [direction]
guidance (n) [advice] conseils (n) {mPl.} [advice]

Anglais Français traductions

EN Synonymes pour guidance FR Traductions
superintendence [administration] överinseende {n}
ordering [administration] beställning (u)
order [administration] kommendera
maintenance [administration] underhålla
supervision [administration] uppsikt (u)
control [administration] behärskning
operation [administration] manöver (u)
knowledge [education] vetenskap (u)
enlightenment [education] upplysning (u)
learning [education] lärdom (u)
instruction [education] föreskrift (u)
improvement [education] bättring
edification [education] uppbyggelse (u)
procedure [escort] förfarande {n}
convoy [escort] konvoj (u)
guard [escort] patrull (u)
leadership [escort] ledarskap {n}
conduct [escort] (formal vandel
help [assistance] hjälpa
aid [assistance] hjälpmedel {n}