La recherche du mot Fly a 7 plusieurs résultats
FR Français EN Anglais
Fly Fly River
EN Anglais FR Français
fly voler
fly (v) [general] voler (v) [general]
fly (n) [entomology] mouche (n) {f} [entomology]
fly (v) [movement] passer comme un éclair (v) [movement]
fly (v) [movement] filer comme un bolide (v) [movement]
fly (v) [movement] aller à toute vitesse (v) [movement]

Anglais Français traductions

EN Synonymes pour fly FR Traductions
lead [activity] chì
brush [sail] bàn chải
whip [flutter] roi
insect [animal] sâu bọ
gnat [animal] ruồi nhuế (n)
elapse [time] trôi qua (v)
bug [arthropod] rệp (n)
beetle [arthropod] bọ cánh cứng
ant [arthropod] kiến
butterfly [arthropod] bươm bướm