La recherche du mot dommage a 10 plusieurs résultats
FR Français EN Anglais
dommage (o) [situation] {m} regrettable (o) [situation]
dommage {m} damage
dommage (n v) [abstract measure of something not being intact; harm] {m} damage (n v) [abstract measure of something not being intact; harm]
dommage (n) [général] {m} damage (n) [général]
dommage (n) [objets] {m} damage (n) [objets]
FR Français EN Anglais
dommage (n) [général] {m} harm (n) [général]
dommage (o) [situation] {m} a pity (o) [situation]
dommage (o) [situation] {m} a shame (o) [situation]
dommage (phrase) [That's a pity] {m} too bad (phrase) [That's a pity] (informal)
dommage (o) [situation] {m} too bad (o) [situation] (informal)
FR Synonymes pour dommage EN Traductions
blessure [coup] f sår
destruction [ravage] f ødelæggelse (n)
désordre [ravage] m forstyrrelse (n)
ruine [ravage] f ruin (n v)
dégradation [ravage] f nedbrydning
dégât [ravage] m skade
baisse [altération] f nedsættelse (adj n v)
abus [tort] m mishandling (n v)
triste [manière] forknyt (adj)
perte [finances] f tab